Evidence majetku

Tento modul se používá ke správě hmotného a nehmotného majetku. Zaznamenává se zde životní cyklus majetku, který zahrnuje detaily od pořízení, přiřazení či přesunu mezi uživateli. Dále je možné majetek párovat s jinými položkami majetku, přidávat dokumenty, zaznamenávat události a nastavit připomínání v souvislosti s jeho užívaním např. pravidelné kontroly STK.

Formuláře

Připomenutí

Zde se nastavují již zmíněná připomenutí, které souvisí s užíváním majetku - např.STK,garanční prohlídky, revize kotlů a pod. Připomenutí mohou být jednorázová nebo opakující se dle potřeby.
Dokumenty

Párování

Jednotlivé položky majetku můžete párovat s jinými, např. k vozidlu můžete spárovat Navigaci, Handsfree sadu, Vozík, Střešní box apod.
Dokumenty

Dokumenty

Ke každé položce majetku je možné přiložit příslušné dokumenty různého druhu jako je např. fotku, technický průkaz, nabídku, pronájemní smlouvu, dokumentaci, atd.
Dokumenty

Události

U každé položky majetku si také můžete evidovat různé události např. reklamace, technické zhodnocení, přesun na jinou lokalitu či změna uživatele apod. Události umožňují evidovat přehlednou historii u každé položky a rovněž přiložit související dokumenty např. předávací protokoly, servisní listy či výsledek reklamace.
Yandex.Metrica