Personalistika a řízení lidských zdrojů

Personalistika

je modul pro evidenci zaměstnanců a řízení lidských zdrojů. Zadání nového zaměstnance s potřebnými detaily se provádí použitím jednotného formuláře. Tato data jsou odeslána na klíčové osoby (HR oddělení, IT oddělení, nadřízený a další zodpovědé osoby) ke zpracování. Následně dochází ke schválení dle nastavených oprávnění. Na základě odsouhlasené žádosti jsou doplněny další nezbytné údaje a jsou zřízeny přístupy do vyžádaných systémů.Údaje zadané v modulu Personalistika se využijí při provázání s dalšími moduly a funkcemi naší aplikace. V aplikaci se evidují i různé události jako je např. povýšení, zranění, lékařské prohlídy, školení, poškození majetku, změna jména a další.Specifické funkce modulu umožňuje použít Personalistiku i jako adresář s kontaktními údaji. Samozřejmostí je ochrana osobních a citlivých údajů, do kterých mají přístup pouze odpovědné osoby.V případě potřeby je možné udělat korekci či doplnit kontaktní údaje, směnu, středisko, nadřízeného, dovednosti, cíle, svěřený majetek apod. K dispozici jsou dále automatická upozornění na končící zkušební dobu, výročí, narozeniny a pod.

Formuláře

Formuláře

Formuláře Vám umožní snadné vyplnění žádosti o nového zaměstnance či jeho odchodu. Formulář je dále distribuován odpovědným osobám, které doplní další nezbytná data jako např. personalistka udělá korekce a doplní citlivé údaje, IT oddělení nastaví přístupy do požadovaných systémů a předá počítač a telefon, sekretariát předá klíče a vstupní kartu, autoprovoz předá služební vozidlo a tankovací kartu apod.
Dovednosti

Dovednosti

Zadání jednotlivých dovedností včetně úrovně jako např. jazykové, technické či odborné (svářečská zkouška, vyhláška 50, Microsoft certifikace).
Dovednosti

Biometrika

U některých profesí je potřeba evidovat i biometrické údaje jako např. výška, hmotnost, velikost pracovního oděvu, zda nosí brýle a pod. Tyto údaje jsou důležité např. při přidělování pracovního oděvu.
Dovednosti

Události

Události jsou další užitečné a do jisté míry i nezbytné informace, které jsou součástí našeho modulu např. povýšení, změna pracovního zařazení, zranění, důtka či libovolné, vámi definované události.
Dovednosti

Podřízení

Již při vyplnění žádosti o nového zaměstnance je zadán údaj o nadřízeném a v této sekci se zobrazí všichni přímí podřízení příslušného nadřízeného / manažera.
Dovednosti

Svěřejný majetek

Svěřený majetek je důležité evidovat a správně předat. V této části modulu se svěřený majetek vybere, přiřadí a vytiskne předávací protokol. Svěřený majetek se propíše do modulu evidence majetku a je tudíž k dispozici historie pohybu majetku. Celý proces je rozdělen na předání a převzetí, takže neunikne žádná položka.
Dovednosti

Rozvoj

Sekce Rozvoj eviduje účast na různých školeních, kurzech a sleduje ucelený přehled o rozvoji dané osoby. Tyto informace jsou užitečné při delegovaní úkolů, u kterých je potřebná specifická kvalifikace a hlavně její platnost ( např. vyhláška 50, svářečské oprávnění a pod.).
Dovednosti

Cíle

Každý manažer definuje svým podřízeným cíle na určitá období a po uplynutí doby je vyhodnocuje. Tyto cíle se evidují a hodnotí právě v modulu Personalistika.
Yandex.Metrica