Projektové plánování a týmová práce

Projektové řízení

Plánování a řízení projektů je jedna z nejdůležitějších činností ve firmě. Náš modul Vám tuto činnost zjednodušší, udělá přehlednou a pravidelně aktualizovanou. Nastavené upozornění pohlídá dodržení termínů a systém rovněž umožňuje sdílení informací a dokumentů dle projektů. Významnou funkcí je sledování rozpočtu projektů.

Distribuce úkolů

Distribuce úkolů

Distribuce a přidělování úkolů je základním kamenem tohoto modulu. U každého úkolu je evidováno, komu byl zadán, kdy má být dokončen a v jaké fázi se nachází. Příjemce nového úkolu potvrdí převzetí či zda úkol předal dál nebo ho odmítnul. Každá důležitá operace zašle emailové upozornění např. o změně stavu úkolu či definovaní nového úkolu. Je-li úkol dokončen, dojde ke změně stavu na splněno a automatickému upozornění vlastníka úkolu, že je úkol dokončen. Vlastník úkolu nakonec potvrdí jeho splnění.
Typy úkolů

Privátní projekty a úkoly

V případě že chcete určitý projekt či úkol sdílet a zobrazit pouze určité osobě, označíte takový záznam za privátní. Takové položky jsou visuálně odlišené a nejsou dostupné pro ostatní uživatele.
Denní události

Denní události

Ke každému úkolu může odpovědná osoba do jednotlivých dnů zaznamenat různé typy událostí, které si sami definujete. Např. jednání, konferenční hovor, instalace, doručení, přeprava, nehoda apod. U každé takové události můžete vložit doplňující informace jako popis, částku výdaje, měnu, strávený čas a ujeté kilometry. Tato funkcionalita Vám pohlídá dodržení rozpočtu pro celý projekt, jelikož při uložení kontroluje tyto hodnoty oproti zadaní v rozpočtu projektu.
Tisk reportu

Tisk reportů

K vyhodnocení celého projektu je potřeba přehledný report, který zobrazuje jednotlivé úkoly s jejich stavy včetně součtů všech nákladů, času, ujetých kilometrů a čerpání rozpočtu.
Yandex.Metrica